Diensten

Vertalingen

Tolkdiensten

Juridische en consulaire procedures

Wij tolken en vertalen van en naar het Turks, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Bulgaars, Arabisch en Pools.

Professioneel vertalen op academisch niveau

Vertalingen

h

Normale & beëdigde vertalingen

Wilt u een normale vertaling of een beëdigde vertaling?

Als u de stukken voor officiële instanties zoals een verzekeringsmaatschappij, rechtbank of een notaris moet gebruiken, wordt er in principe een beëdigde vertaling gevraagd.

Juridisch vertalen

We werken al jaren ook voor rechtbanken, het consulaat-generaal van Turkije, advocatenkantoren, notariskantoren en ook gerenommeerde vertaalbureaus die een beroep op ons doen voor juridische vertalingen.

Het spreekt voor zich dat een slechte vertaling van een juridische stuk desastreuze gevolgen kan hebben. Hierbij wordt -met respect aan alle collega tolken/vertalers- nogmaals benadrukt zich niet te laten verleiden door vertaalbureaus die middels aanbesteding voor lage tarieven vertalers (op B2 niveau) inzetten. De gezegde luidt dan ook: Ucuz etin tiridi olmaz

Juridische documenten

Een beëdigde vertaling van een beschikking of een vonnis is een bijzondere aangelegenheid en moet aan verschillende eisen voldoen.

We zien ook dat hier veel mis kan gaan en dat klanten na maanden van het kastje naar de muur te zijn gestuurd eindelijk bij ons alles in orde kunnen krijgen.

Maar wij hopen u vanaf het begin van het proces tot aan de erkenning of inschrijving van de beschikking door de andere staat goed te mogen begeleiden.

Wij hebben de juiste kennis in huis voor de inschrijving van echtscheidingsbeschikkingen door het consulaat-generaal van Turkije in het bijzonder.

Websites, marketing-materiaal, folders, informatieboekjes, bijsluiters e.d.

Dergelijke stukken tekst dienen met gevoel en oog voor de afnemer als lezer samengesteld te worden. Daarom vragen en eisen we zelfs dat dergelijke opdrachten interactief en met grote betrokkenheid in teamverband worden uitgevoerd.

Een tolk moet representatief zijn, zoals het een nette professional betaamt

Tolkdiensten

Diverse tolkdiensten

Heeft u een tolk nodig voor een letselschadezaak, arbeidsdeskundig onderzoek, passeren van een notariële akte, huwelijk met een buitenlandse partner, belangrijk medisch gesprek, rechtszaak, theorie-examen en meer? Wij hebben de juiste expertise in huis.

Gerechtstolken

Gerechtstolken vergt juridische en taalkundige kennis.

Daarbij is het van wezenlijk belang dat de tolk kennis heeft over het Nederlandse rechtssysteem, maar zeker ook over het betrokken buitenlandse rechtssysteem.

Alleen als de tolk optimaal kan functioneren in de gangbare juridische procedures kunnen de partijen baat hebben en zelfs beschermd worden.

Hierbij wordt -met respect aan alle collega tolken/vertalers- nogmaals benadrukt zich niet te laten verleiden door vertaalbureaus die middels aanbesteding voor lage tarieven tolken (op B2 niveau) inzetten. De gezegde luidt dan ook: Ucuz etin tiridi olmaz.

Consulaat-Generaal van Turkije

Voor de begeleiding en tolkdiensten op het consulaat-generaal van Turkije vragen wij direct met ons contact op te nemen.

Deze dienst vergt veel maatwerk en een goede voorbereiding. Het consulaat-generaal stelt strenge eisen en voorwaarden.

Delegaties

Voor delegatietolken en -begeleiding kunnen we een totaalpakket van vervoer, lunch en gids voor bezienswaardigheden / reisgids en ook koptelefoons bieden.

Europese Commissie

Wist u dat wij sinds 2006 ook tolken voor de Europese Commissie? Denk aan werk- en studiebezoeken over bijvoorbeeld duurzame energie, voedsel en warenwet maar ook heftige onderwerpen zoals kindermisbruik en mensensmokkel. Op verzoek kunnen we een uitgebreide lijst van tolkopdrachten voor de EC met u delen, zodat u een beeld heeft van onze expertise.

Een professioneel vertaalbureau en meer!

Juridische vertalingen

Beschikkingen, vonnissen (van rechtbanken of andere instanties) en notariële akten moeten altijd worden voorzien van een apostille.

Dit soort documenten moeten beëdigd vertaald worden en vervolgens door het ministerie van buitenlandse zaken of door het consulaat-generaal van het betreffend land gelegaliseerd worden alvorens u deze stukken in een ander land kunt gebruiken.

Wij helpen u met de procedures en de benodigde vertalingen.

Legalisatie en Apostille

U kunt ook bij ons terecht voor legalisatie van buitenlandse documenten. Denk aan export registry form, facturen, kvk uittreksels, etc.
Wij kunnen documenten laten legaliseren of laten voorzien van een apostille.

Erfeniszaken in Turkije

Er komt veel bij kijken als u aanspraak wilt maken op een erfenis in Turkije. De erfgenaam moet kunnen aantonen dat hij/zij erfgenaam is, er moet uitgezocht worden of de erflater een testament heeft laten opmaken en er moet een verklaring van erfrecht aangevraagd worden.

Hierbij moet ook nog gelet worden op de eisen die de Turkse autoriteiten stellen. U heeft dus te maken met Nederlands recht en ook Turks recht.

Wij helpen u deze procedure zo goed mogelijk te doorlopen en alle stukken compleet te hebben.

Inschrijving van een buitenlandse echtscheiding

Het is sinds 01-01-2019 mogelijk om een echtscheiding direct op het consulaat-generaal van Turkije te laten inschrijven.

Hiervoor moet een beschikking beëdigd vertaald en gelegaliseerd worden door het consulaat-generaal.

Beide partijen moeten zich wel samen (en anders ieder apart binnen 90 dagen) melden op de afdeling burgerzaken van het consulaat-generaal om te tekenen.

Volmacht aan een advocaat/persoon in Turkije

Het consulaat-generaal heeft een notariaat. Hier kunt u terecht voor een beperkt aantal notariële diensten. Een groot voordeel van deze optie is dat de notariële akte direct in Turkije gebruikt kan worden.

Als u niet naar het consulaat-generaal van Turkije kunt gaan, is het in sommige gevallen mogelijk om dit via een Nederlandse notaris te regelen en vervolgens de stukken door het consulaat-generaal te laten legaliseren.

Wij kunnen u in beide opties goed bijstaan.

Voor meer informatie over de mogelijkheden en tarieven neem contact met ons op.